Şartlar ve Koşullar

WEB SİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARI
Iveco SpA – Via Puglia, 35 – 10156 TORİNO (bundan sonra IVECO olarak anılacaktır) mülkiyetinde bulunan siteye erişmek için aşağıda belirtilen şartları kabul etmeniz gerekir. İşbu şartları kabul etmiyorsanız bu web sitesinin diğer sayfalarına gitmeyin. İşbu kullanım şartları, bu sitede yer alan bilgiler ve malzemeler bildirilmeden değişiklik yapılmaya tabidir.

Yerel kısıtlamalar uyarınca erişim. Web sitesi ve burada yer alan tüm bilgilerle işlevler, bu tür bilgi ve işlevlerin dağıtımının yürürlükteki kanunla uyuşmadığı veya IVECO için mevcut olmayan lisansların ya da yetkilerin şube, bağlı kuruluş veya iştirak ofis tarafından elde edilmeye tabi olduğu yargının bulunduğu yerde ikamet eden veya yer alan kişiler için tasarlanmamış veya onların kullanımı amaçlanmamıştır.

Hizmetler ve ürünler. IVECO web sitesinde sunulan ürünlerin ve hizmetlerin satılamaması veya bazı ülkelerde yaşayanlar için kullanılabilir olmaması muhtemeldir. Bu nedenle IVECO, bağımsız olarak ve en geniş takdir yetkisiyle, web sitesinde sunulan ürünleri ve hizmetleri bazı Ülkelere sağlamama seçeneğini değerlendirme hakkını saklı tutar.

Teklif yoktur. Bu IVECO web sitesinde yer alan bilgiler yalnızca bilgi amaçlı olarak verilmiştir. Yayınlanan hiçbir bilgi, hizmetleri satın almak veya satmak için talep, teklif ya da öneri teşkil etmez.

Garanti yoktur. IVECO web sitesinde yer alan bilgiler ve malzemeler “olduğu gibi” verilmiştir ve stoklarla sınırlıdır. IVECO, işbu web sitesinde yer alan bilgilere ve işlevselliğe dair, özellikle mülkiyet, kanuna uygunluk, ihlal, pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunlukla ilgili olarak açıkça veya zımni olarak hiçbir temsil ya da garanti sağlamaz. IVECO ya da grup şirketleri, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri veya tedarikçileri aşağıdakilere olan hiçbir bağlılığı garanti etmez: (i) web sitesinin kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacağı, (ii) web sitesinin sürekli olarak, zamanında, güvenli, hatasız çalışacağı veya (iii) web sitesinin kullanımıyla elde edilen sonuçların (bu web sitesindeki bilgiler ve malzemeler dahil) doğru, eksiksiz, kesin olacağına ve aksi takdirde kullanıcının gereksinimlerini karşılayacağı. IVECO, kanunun izin verdiği ölçüde, böyle bir ihtimalin meydana gelebileceğini bilse dahi doğrudan veya dolaylı olarak IVECO web sitesinin veya bu sitenin herhangi bir web sayfasının kullanımından doğan veya buna dayanan, sözleşmede yer alan ya da haksız fiil sayılan, ihmal dahil her türlü kayıp, yükümlülük, maliyet, iddia, masraf ve hasar nedeniyle kendisinin, yöneticilerinin, çalışanlarının ve temsilcilerinin yükümlülüklerini reddeder.

Bağlantı. IVECO web sitesi üçüncü şahıs içeriği veya üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu içerik ve bağlantılar yalnızca sizin kullanımınıza ve bilginize sunulmuştur. IVECO’nun hiçbir içerik veya web sitesi üzerinde kontrolü yoktur ve bu tür içeriklerin doğruluğu, konusu, kalitesi ve durum güncellemeleriyle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez, hiçbir garanti veya görüş sağlamaz. IVECO’nun, içerik veya web siteleri ya da IVECO web sitesine (bağlantı veya çerçeveleme aracılığıyla) bağlı olan web siteleri ile ilgili olarak hiçbir sorumluluğu yoktur.

Fikri mülkiyet hakları. IVECO veya üçüncü şahıs malik, IVECO’nun web sitesindeki tüm bilgilerle ve tüm içerikle (tüm metinler, veriler, grafikler ve logolar dahil) ilgili bütün hakları, mülkiyeti ve çıkarı (mülkiyet hakları, ticari markalar, patentler ve mülkiyet hakkı ya da başka bir hakla ilgili tüm diğer haklar dahil olmak üzere) saklı tutar. IVECO web sitesi sayfalarının ve / veya bölümlerinin çıktısı yalnızca kişisel kullanım veya dahili kullanım için alınabilir. Web site kullanıcıları, ilk önce IVECO’nun yazılı iznini almadan IVECO web sitesinden veya parçalarından elde edilen bilgileri, metinleri, grafikleri, görüntüleri, video klipleri, dizinleri, veri tabanlarını, listeleri veya yazılımı değiştiremez, kopyalayamaz, iletemez, görüntüleyemez, sergileyemez, yeniden üretemez, yayınlayamaz, yetki veremez, aktaramaz, türetme çalışmaları oluşturmak üzere veya ticari yada genel amaçlarla başka bir şekilde kullanamaz. İlk önce IVECO’nun yazılı iznini almadan doğrudan veya dolaylı olarak toplama, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak ya da derlemek (robotlar, örümcekler, otomatik cihazlar veya manuel süreçler aracılığıyla) veya IVECO web sitesine bağlantı oluşturmak için IVECO web içeriğinin düzenli olarak bilgi çekmesi. IVECO’nun ticari markalarını, IVECO’nun yazılı iznini almadan herhangi bir amaçla kullanmak yasaktır.

Korunma hükmü. Bir mahkeme ya da uzman bir yetkili işbu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün yürürlüğe konamaz, yasa dışı veya kendi hukuk sisteminde yürürlüğe konamaz olduğunu addederse söz konusu hükmün etkisizliği, yasa dışı veya yürürlüğe konamaz oluşu işbu kullanım şartlarının diğer yargılardaki geçerliliğini, yasallığını veya uygulanabilirliğini etkilemez.

Ek şartlarla bağdaşmazlık. IVECO web sitesinin bazı web sayfaları veya alanları ek şartlar, koşullar ve feragatler içerebilir. İşbu kullanım şartlarıyla ek koşullar arasında bir bağdaşmazlık olması durumunda, o web sayfaları ve alanları için ek koşullar geçerli olacaktır.

Gizlilik politikası. İşbu web sitesinin kullanımıyla veya ona bağlantılı olarak elde edilen ya da toplanan kişisel bilgilerin kullanımı, yalnızca İtalya gizlilik kanunu ve aşağıda belirtilen gizlilik politikası uyarınca gerçekleştirilir.

Web sitesinin kapatılması. IVECO, önceden bildirmeden veya izin almadan herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda web sitesinin tamamını veya bir kısmını kapatma hakkını saklı tutar. IVECO, web sitesinde yer alan hiçbir içeriğin ve / veya kullanıcı içeriğinin depolanması ya da silinmesiyle ilgili yükümlülük kabul etmez.

GİZLİLİK POLİTİKASI
Mevcut web sitesine başvurulması durumunda, tanımlanabilir veya tanımlanmış kişilerle ilgili bazı veriler kullanılabilir. Bu verilerin işlenmesi aşağıdaki tarafından gerçekleştirilir: Torino (İtalya), Via Puglia 35, 10156 adresinde kayıtlı Iveco S.p.A. İşbu web sitesinin web hizmetleriyle ilgili olan işlem, Iveco S.p.A.’ya ait yukarıda belirtilen ofiste ve yalnızca Iveco S.p.A. teknisyenleri ya da zaman zaman bakım işlemleri yapması için görevlendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Gezinme verileri. Mevcut web sitesinin çalışması için sağlanmış olan bilgi sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal yönetimleri sırasında, İnternet iletişim protokollerinin kullanımında iletilmeleri zımni olan bazı kişisel bilgiler elde eder. Bu bilgiler, belirlenmiş kişilerle ilişkilendirilmek için toplanmazlar ancak bu bilgilerin kendi doğası, üçüncü şahısların sahip olduğu diğer verilerin ayrıntılandırılması veya onlarla ilişkilendirilmesi aracılığıyla kullanıcıların tanımlanmasına izin verir. Bu veri kategorisine aşağıdakiler dahildir: IP adresi, kullanıcı tarafından kullanılan etki alanı adları, istenilen kaynakları tanımlayabilen Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI adresi), talep zamanı, talebi sunucuyu iletmek için kullanılan yöntem, yanıt için elde edilen dosyanın boyutu, sunucu tarafından sunulan yanıtın durumunu belirten sayısal kod (başarılı sonuç, hata vb.) ile kullanıcı tarafından kullanılan işletim sistemi ve bilgi aletleriyle ilgili diğer parametreler. Bu veriler, yalnızca web sitesinin kullanımıyla ilgili istatistiksel ve isimsiz bilgi elde etme amacıyla ve doğru çalışmayı kontrol etmek için kullanılır. Ayrıntılandırma işleminden hemen sonra silinir. Veriler, bu web sitesine karşı işlenmiş suçlarla ilgili nihai suç yükümlülüğünün doğrulanması için kullanılabilir. Bu durum haricinde, son kullanıcılarla ilgili veriler en fazla 7 gün boyunca saklanır. Oturum çerezlerinin (son kullanıcının bilgisayarında kalıcı olarak depolanmazlar ve tarayıcının kapatılmasıyla kaybolurlar) kullanılması kesinlikle, mevcut web sitesinin güvenli ve etkili gezintisine izin vermek için gerekli olan oturumun belirleyici işaretlerinin (sunucu tarafından oluşturulan rastgele sayılardan meydana gelir) iletilmesiyle sınırlıdır. Bu sitede kullanılan çerezler, kullanıcının gezinmesinin gizliliği için muhtemelen zararlı olan diğer bilgi tekniklerine başvurulmasından kaçınır ve kullanıcıyı tanımlayabilecek olan kişisel verilerin elde edilmesine izin vermez.

Müşterinin sağladığı bilgiler. Müşteri, Hizmeti etkinleştirmek için formlar ve modüller aracılığıyla kişisel veri sağlama konusunda özgürdür. Müşteri bu verileri sağlamazsa Iveco S.p.A.’nın hizmet sağlaması mümkün olmayacaktır. Kişisel veriler, verilerin toplanma amacına ulaşmak için kesinlikle gerekli olan zamanlarda otomatik araçlarla işlenecektir. Veri kaybını, yasal olmayan veya yanlış kullanımları ya da yetkisiz erişimi engellemek üzere belirli güvenlik önlemleri gözetilir.

Müşterinin hakları. Kişisel verileri atfedilen kişinin, aynı verilerin mevcut olup olmadığının doğrulanmasını talep etme ve bu verilerin içeriği ile kaynağını bilme, doğruluğunu kontrol etme veya İtalyan Kanun Hükmünde Kararname 196/2003 7. Maddesi uyarınca tamamlanmasını, güncellenmesini ve tashihini isteme hakkına sahiptir. Aynı Madde uyarınca Müşteri, İtalyan kanununun ihlal edilerek işlendiği verilerin silinmesini, isimsiz biçime dönüştürülmesini veya engellenmesini isteme hakkının yanı sıra mantıklı bir nedene dayanarak bunların işlenmesine karşı çıkma hakkına da sahiptir.